Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można to zrobić tradycyjnie, w postaci papierowej lub elektronicznie. Spółka jest płatnikiem podatku od osób prawnych, czyli tzw. CIT. W ramach aktualnie obowiązującego systemu prawnego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najchętniej wykorzystywaną formę prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę podmioty, które decydują się w ogóle na prowadzenie firmy w ramach spółki prawa handlowego.

Taka właśnie forma prawna jest wybierana przez wspólników, którzy mogą prowadzić nadzór na realizacją spraw spółki oraz mieć komfort polegający na ograniczeniu ryzyka, które będzie wynosić tylko i wyłącznie tyle, ile wyniósł wkład przekazany przez każdego ze wspólników. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ponoszeniu przez wspólników odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Taki podmiot może być utworzona przez zarówno jednego, jak i przez wielu wspólników. Kapitał ustawowo wymagany przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi minimum 5.000,00 złotych.