Budowa ogrodzenia

Dla ładnie wyglądającej posiadłości niezbędna jest budowa ogrodzenia, a jego wybór zależy od samego inwestora oraz tego, jak zagospodarowane jest otoczenie. Do najpopularniejszego rodzaju ogrodzeń należą ogrodzenia drewniane, ze względu na łatwą realizację oraz dość niewielki koszt i wysokie walory estetyczne. Ich budowa wymaga jednak wyjątkowej dbałości, podobnie jak coroczna konserwacja. Należy przede wszystkim precyzyjnie wyznaczyć linię ogrodzenia, jednocześnie zwracając uwagę na to, by nie wychodziło poza granice działki. Następnym krokiem jest wyznaczenie miejsca, w którym znajdować się będzie furtka oraz ewentualnie brama wjazdowa. Bardzo ważne jest to, aby wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Zbyt wielkie nachylenie zwykle wyklucza zastosowanie pewnych rozwiązań, na przykład pełnych paneli. Niezależnie od formy ogrodzenia na początku zawsze należy postawić słupki, rozpoczynając od narożnych oraz tych, na których zawiśnie skrzydło furtki lub bramy. Słupki trzeba oczywiście rozmieszczać w regularnych odstępach, lecz nie większych niż trzy metry. Jeżeli używane są gotowe przęsła, odległość ta powinna być równa ich szerokości. Głębokość wykopu waha się od osiemdziesięciu do stu czterdziestu centymetrów, zależnie od głębokości przemarzania, która różni się w poszczególnych regionach. Od tego, czy słupki znajdą się odpowiednio głęboko zależy sztywność całej konstrukcji, dlatego jest to bardzo ważny etap prac. Bardzo częstym sposobem mocowania słupków jest wbijanie ich bezpośrednio w ziemię. Jest to jednak najtańszy i najmniej trwały sposób. Należy przy tym pamiętać, by wcześniej zabezpieczyć go przed wilgocią. Jedną z najczęstszych metod jest opalanie takiego drewnianego elementu nad ogniem. Opala się cały fragment, jaki znajdzie się nad ziemią, a dla bezpieczeństwa dodatkowo piętnaście centymetrów ponad wykop. Można też posmarować słupek lepikiem na gorąco, co utworzy dość wytrzymałą warstwę ochronną, Najlepiej gdy pokryje się go jednak jednym z wielu specjalistycznych środków impregnujących, które można otrzymać w sklepach budowlanych.

Zdecydowanie trwalszym sposobem mocowania słupków jest zalanie ich zaprawą cementową. W tym przypadku wykop powinien być znacznie większy i głębszy, aby masa otaczała słupek na minimum dziesięć centymetrów z każdej strony. Bardzo ważny jest rodzaj wypełniaczy, jaki się zastosuje. Najlepszy będzie tłuczeń albo średniej wielkości kamienie, można też użyć pokruszonego betonu. Nie powinno się do mieszanki dodawać starych cegieł.