Materiał ogrodzenia

Dla funkcjonalności i niezawodności ogrodzenia bardzo ważny jest materiał, z jakiego zostanie zbudowane. Po ogrodzeniach z drewna najczęściej stosowane są ogrodzenia metalowe. Buduje się je stosunkowo szybko, a ich koszt jest różny. Najtańszą wersją jest ogrodzenie z siatki, natomiast najdroższą, z elementów kutych. Jeżeli ktoś zdecyduje się na siatkę ogrodzeniową, podobnie jak w innych przypadkach najpierw musi wytyczyć linię granicy działki i zaplanować miejsce na wejście i wjazd na posesję. Słupki mogą się znaleźć właściwie w dowolnej odległości od siebie, lecz nie większej niż trzy metry.

Montaż rozpoczyna się od tych znajdujących się w narożach, przy furtce i bramie, następnie mocuje się pozostałe. Najczęściej do tego typu ogrodzenia stosuje się słupki z rur stalowych. W sprzedaży dostępne są też różnego rodzaju gotowe elementy, ale zdecydowanie taniej wychodzi wykonywanie ich samemu. Po wytyczeniu miejsc pod słupki trzeba wykopać odpowiednio głębokie dołki. W zależności od poziomu przemarzania gruntu w rejonie, w którym stawiane jest ogrodzenie, będą miały głębokość od osiemdziesięciu do stu czterdziestu centymetrów. Przed osadzeniem w wykopie należy je zabezpieczyć przed rdzą, nanosząc minimum dwie warstwy farby lub innego środka antykorozyjnego. Mieszankę betonową przygotowuje się w stosunku jeden do trzech, czyli jedna część cementu na trzy części piasku. Powinno się używać czystej, ustanej wody, natomiast jako wypełnienie można wykorzystać tłuczeń, drobne lub średnie kamienie polne, a także guz betonowy. Po zalaniu słupków betonem należy je wypoziomować oraz czasowo zabezpieczyć przed przemieszczaniem.Wykop powinien być na tyle duży, aby odległość między jego granicą a słupkiem wynosiła z każdej strony około dziesięciu centymetrów, natomiast sam beton wymodelowany wokół słupka w formie stożka, by woda mogła swobodnie spływać po jego powierzchni. Aby słupki stały w linii prostej i po umieszczeniu w dołkach miały taką samą wysokość najlepiej jest na początku zabetonować narożne, a gdy beton nieco stężeje, rozciągnąć między nimi sznurek, który pozwoli na określenie usytuowania pozostałych. Warto również wzmocnić dodatkowo słupki podporami, aby zrównoważyć działanie sił, jakim są poddawane z uwagi na naciągnięcie siatki. Aby konstrukcja była dobrze usztywniona należy umieścić podpory przy każdym słupku narożnym, przy słupku, na którym ma zawisnąć skrzydło furtki czy bramy, a także, jeśli długość ogrodzenia przekracza dwadzieścia metrów, na słupku środkowym.