Kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Obecnie, za działalność gospodarczą uznaje się zorganizowaną działalność zarobkowa, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Może ona być prowadzona w formach przewidzianych przez prawo. Osoby fizyczne mogą prowadzić ją indywidualnie - jako przedsiębiorca jednoosobowy lub z inną osobą - jako spółka cywilna. Pozostałe formy wymagają założenia podmiotu określonego przez prawo< handlowe. Jest to: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna i najnowszy typ - prosta spółka akcyjna. Prawo pozwala również prowadzić działalność gospodarczą poprzez fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie.

Nowe prawo przedsiębiorców - działalność bez rejestracji w CEDIG.

W roku 2018 weszła w życie tzw. Konstytucja dla biznesu, czyli ustawa prawo przedsiębiorców. Wprowadza on szereg istotnych zmian. Dzięki nowemu prawu powstała możliwości prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej. Prawo dozwala osobom fizycznym na zarobkowanie bez zgłoszenia. Pod warunkiem, że przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i osoba ją wykonująca, w okresie ostatnich 60 miesięcy, nie prowadziła rejestrowanej działalności gospodarczej. To duże uproszczenie dla wielu osób wykonujących drobne zlecenia, albo trudniących się handlem na niewielką skalę. Jest to zatem nowa kategoria podmiotów, który mogą prowadzić biznes.

Prawo faktycznie dla przedsiębiorców.

W biznesie od lat istnieje zasada, że co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone. Obecnie zyskała ona normatywne podstawy. Stanowi o tym art. 11 Konstytucji dla biznesu. Wszelkie obowiązki lub zakazy nałożone przez prawo, muszą być poddane pro-biznesowej wykładni. Towarzyszy temu domniemanie dobrej wiary przedsiębiorcy. Jego obalenie wymaga, by organ władzy publicznej miał mocne dowody. Nowym rozwiązaniem jest to, że prawo musi być stabilne. Dlatego, jego utarta interpretacja, jest prawnie gwarantowanym punktem odniesienia dla przedsiębiorcy.

Przyjazne prawo zwiększa przedsiębiorczość.

Należy pamiętać, że przedsiębiorcą zatem może być każdy, kto posiada: odwagę, potrafi zarządzać czasem i ma tę unikatową wolę działania oraz tworzenia, a przy tym jest wytrwały w dążeniu do celu. Prawo jest narzędziem, które pozwala się realizować. Pozytywnie należy ocenić uproszczenia i zmiany pobudzające przedsiębiorców do działania. Mnogość form prowadzenie biznesu daje gwarancję, że każdy znajdzie odpowiednią dla siebie. Nic jednak się nie uda, jeśli nie istnieje po stronie przyszłego przedsiębiorcy ten cech. Prawo może tylko wspomagać wdrożenie planu w życie, ale nie wyręczy osoby w jej dążeniach do osiągnięcia sukcesu.